ПУБЛІЧНА ДОГОВІР-ОФЕРТА

Товариство з обмеженою відповідальністю “ХАРД СКІЛЛС” в особі Директора ЛУГОВИЙ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, який діє на підставі Статуту (надалі по тексту – «Організатор»), публікує цей Договір публічної оферти (далі – Договір) про надання фізичним особам (далі – Клієнтам) (разом – Сторони, кожна окремо – Сторона) передбачених цим Договором послуг.

Необхідно прочитати цей Договір і якщо не зрозумілий будь-який з пунктів цього Договору або у Клієнта відсутня інформація, що його цікавить, – до здійснення оплати вартості послуг необхідно відвідати сайт організатора заходу: https://agrochange.info , де отримати необхідну інформацію або звернутися на електронну пошту Організатора: vs@hardskills.pro та отримати необхідні роз’яснення.
У випадку оплати вартості послуг, вважається, що Клієнт цілком та безумовно погоджується з умовами цього Договору (акцепт Договору), Клієнту зрозумілі його положення і він зобов’язується виконувати його умови.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Клієнтів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником.
2.2. Всі питання не врегульовані даним Договором регулюються нормами чинного цивільного законодавства України, законодавства у сфері захисту прав споживачів та персональних даних.
2.3. Визначення деяких термінів, що містяться в цьому Договорі:
2.3.1. Клієнт – фізична особа, що уклала з Організатором договір на умовах, що містяться в даному Договорі.
2.3.2. Оферта – публічна пропозиція Організатора укласти даний договір, адресована будь-якій фізичній особі через веб-сайт https://agrochange.info.
2.3.3. Акцепт – повне і беззастережне прийняття Клієнтом оферти Організатора в порядку та на умовах передбачених даним Договором.
2.3.4. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (абзац 10 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних»).
2.3.5. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем (абзац 8 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних»).

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення Клієнтом плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття Клієнтом публічної оферти (укладення Договору).
3.2. Договір вважається укладеним з моменту отримання Організатором оплати від Клієнта за послуги та не потребує підписання його Сторонами.
3.3. Клієнт, укладаючи цей Договір, автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, дає згоду дотримуватися умов Договору та отримати Послуги на встановлених Організатором умовах.

4. УМОВИ І ПРАВИЛА ОПЛАТИ

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.
4.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
4.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
4.3.1. прізвище, ім'я Покупця;
4.3.2. електронну почту;
4.3.3. контактний телефон.
4.3.4. назва компанії в якій працює покупець.
4.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
4.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.
4.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3 – 4.4. цієї Оферти.
4.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину.
4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

5. ЦІНА І ДОСТАВКА ТОВАРУ

5.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.
5.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
5.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).
5.4. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.
5.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.
5.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.
5.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Ціна і Доставка Товару».
5.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
5.9. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.
6. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
6.1. За даним Договором Організатор бере на себе зобов’язання надати Клієнту інформаційно-консультаційні послуги шляхом організації проведення Заходу, детальна інформація про який (формат, дата, час та місце проведення, тема, вартість тощо) відображена на відповідній сторінці вебсайту https://agrochange.info, та забезпечення можливості участі у Заході Клієнта (надалі по тексту – Послуги).
7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
7.1. Вартість Послуг зазначається на вебсайті https://agrochange.info.
7.2. Оплата здійснюється Клієнтом безготівково у національній валюті України – гривні, шляхом оплати вартості Послуг за допомогою платіжної онлайн системи через вебсайт https://agrochange.info.
7.3. Зобов’язання Клієнта, щодо оплати, вважаються виконаними з моменту зарахування відповідних грошових коштів на банківський рахунок Організатора, реквізити якого вказані у цьому Договорі.
7.4. Договір вважається виконаним у день проведення Заходу. Не взяття участі Клієнтом у Заході не може вважатися невиконанням Договору та бути підставою для повернення Клієнту коштів.
7.5. У разі оплати участі у заході на підставі рахунку, Організатор також направляє Клієнту проєкт Акту. В день проведення Заходу Клієнт передає Організатору підписані зі своєї сторони обидва примірника Акту для підписання Організатором. Після підписання Акту обома Сторонами обох примірників Акту, Організатор один примірник передає Клієнту (або його представнику), а другий примірник залишає у себе.
7.6. У разі якщо Клієнт протягом 3 (трьох) днів з дня проведення Заходу не надасть (направить засобами поштового зв’язку) Організатору підписаний акт або свої письмові заперечення щодо акту, такий акт вважається підписаним Сторонами.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Організатор зобов’язаний:
8.1.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.
8.1.2. Забезпечити Клієнту можливість участі у Заході (допустити до участі).
8.1.3. У разі скасування Заходу повідомити Клієнта за 5 днів до вказаної на вебсайті https://agrochange.info/ дати його проведення (а якщо Захід скасовується менше ніж за 5 днів, то негайно) та повернути сплачену Клієнтом суму вартості Послуг не пізніше ніж протягом 7 днів від дати отримання від Клієнта заяви про повернення коштів.
8.1.4. Повернути сплачену Клієнтом суму вартості Послуг у разі розірвання договору в порядку та на умовах передбачених розділом 8 цього Договору не пізніше 7 днів з дати такого розірвання.
8.2. Організатор має право:
8.2.1. На оплату Послуг у порядку та на умовах визначених даним Договором.
8.2.2. На отримання від Клієнта повної інформації, яка стосується участі Клієнта у Заході та іншу інформацію, яка стосується предмету Договору.
8.2.3. Змінити умови Договору в односторонньому порядку згідно з розділом 8 цього Договору.
8.2.4. Повний обсяг виключних майнових прав на матеріали аудіо та відео фіксації відповідного Заходу (відеограма, фонограма або стенограма, матеріали фотозйомки тощо) належить Організатору. Відповідно, Організатор має виключне право на власний розсуд без погодження зі спікерами:
– розповсюджувати матеріали аудіо та відео фіксації в будь-який спосіб та в будь-якому обсязі на будь-якій території для будь-якого кола осіб;
– перешкоджати незаконному використанню іншими особами матеріалів аудіо та відео фіксації Заходу на будь-якій території;
– надавати іншим особам право на використання матеріалів аудіо та відео фіксації Заходу в будь-якому обсязі, на будь-якій території та на будь-яких умовах.
8.3. Клієнт зобов’язаний:
8.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.
8.3.2. Надавати Організатору всю необхідну інформацію, яка стосується участі Клієнта у Заході та іншу інформацію, яка стосується предмету Договору.
8.4. Клієнт має право:
8.4.1. Вимагати виконання Організатором зобов’язань за цим Договором в обсягах та у строки, які встановлені Договором.
8.4.2. Отримувати від Організатора інформацію про хід виконання Договору.
8.4.3. Розірвати договір в односторонньому порядку за умов передбачених розділом 8 цього Договору.
8.4.4. Вимагати від Організатора повернення сплаченої Клієнтом суму вартості Послуг у разі розірвання Договору.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України.
9.2. Всі спори та суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів на основі взаємних поступок.
9.3. У разі якщо Сторони у результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо розбіжностей, що виникли, а також якщо одна із Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується у судовому порядку, встановленому законодавством України.
10. ФОРС МАЖОР
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання було наслідком обставин непереборної сили (форс мажору), які підтверджуються у встановленому законодавством України порядку.
10.2. Документ, виданий відповідною торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили (форс мажору).
10.3. Під обставинами непереборної сили маються на увазі будь-які обставини, що перешкоджають Стороні виконувати свої зобов’язання за цим договором, і що знаходяться поза розумним контролем Сторони, включаючи стихійні лиха, пожежу, вибух, повінь, землетрус, епідемію, війну або воєнні дії, окупацію, громадські непорядки, страйки, природні або штучні катастрофи та інші.
10.4. Якщо обставини форс-мажору триватимуть понад 60 днів, то кожна Сторона має право достроково розірвати цей договір, і при цьому ні одна із Сторін не буде мати право на відшкодування збитків.
11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
11.1. Даний Договір набуває чинності з моменту внесення Клієнтом оплати вартості Послуг та припиняється його належним виконанням.
11.2. Припинення дії Договору не звільняє Сторін від відповідальності за порушення зобов’язання, яке мало місце під час дії Договору.
11.3. Договір може бути розірваний Клієнтом в односторонньому порядку за умови повідомлення Організатора про таке розірвання за 10 днів до дати проведення Заходу. При дотриманні Клієнтом вимоги цього Договору щодо строку повідомлення про намір розірвати Договір, датою розірвання договору вважається дата отримання Організатором такого повідомлення.
11.4. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться Організатором в односторонньому порядку з обов’язковою попередньою публікацією нової редакції договору на веб-сайті https://agrochange.info.
12. УМОВИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
12.1. З моменту підписання цього Договору Сторони відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» дають свою згоду на обробку своїх персональних даних.
12.2. Клієнт надає згоду на обробку своїх персональних даних лише в обсязі необхідному для отримання Послуг за цим Договором, а саме: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, посаду, трудову діяльність, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, контактні дані тощо. Термін використання наданих персональних даних – безстроково.
12.3. Метою обробки та використання персональних даних Клієнта, внесення їх до відповідної бази персональних даних за цим Договором є забезпечення господарських відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського та статистичного обліку та звітності, відносин у сфері реклами.
13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
13.1. Обмін інформацією між Сторонами може проводитись як безпосередньо, так із застосуванням телефонного, шляхом листування або повідомлення по електронній пошті. Сканкопії документів мають юридичну силу до моменту надання їх оригіналу. При цьому відповідальність за достовірність інформації, що міститься у цих документах, несе Сторона, що передає документ.
14. РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАТОРА
Товариство з обмеженою відповідальністю “ХАРД СКІЛЛС”
Юридична адреса: 03057, місто Київ, пров.Польовий, будинок 9, офіс 6
Код ЄДРПОУ 44358317
АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 320649)
рахунок:
№ UA303052990000026003015012834

Made on
Tilda